Naši Psi

MICKEY POD CHOSŇOM

PHIBE POD CHOSŇOM

OLÍVIA POD CHOSŇOM 

 

  KALLY MODRÝ SKARABEUS

 

 

 INÉZ POD CHOSŇOM

   

 

 

 

 

 

       

Kontakt

rodina Martonková Výčapy-Opatovce 588
0907 245 461
0905 464 024
0917 589 568
podchosnom@gmail.com